uzak mesafe satış sözleşmesi

UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan

:

Kazandıran Altın Pro. Trz. Paz. Tic. Ltd. Şti. 
(Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adres

:

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. 395 Kuyumcukent Bahçelievler, İstanbul

Telefon

:

02126030133

Faks

:

02126031323

E-posta Adresi

:

yonetim@kazandiranaltin.com.tr

 

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı

:

Teslimat Adresi

:

Telefon

:

E-posta Adresi

:

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.kazandiranaltin.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İş bu sözleşmenin konusu ürün; www.kazandiranaltin.com.tr adresinde alıcının almayı kabul ettiği ve ön bilgilendirme formunun 4. Maddesinde ve aşağıda detay ve nitelikleri yazılı ürün ya da ürünlerdir. Bu ürünlere ait belgeler satıcı tarafından alıcıya gönderilmektedir. Aynı zamanda satıcı bu kayıtları saklamaktadır.

Açıklama

Adet

Toplam Tutar

İndirim Tutari

 

Ödeme Şekli

 

Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)

 

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

18 yaşından gün almamış kişiler www.kazandiranaltin.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ederek 18 yaşından büyük olduğunu deklare etmiş olur. Satıcı, www.kazandiranaltin.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici, www.kazandiranaltin.com.tr'dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici'ye ait kredi kartının, Tüketici'nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 5 - DEĞİŞTİRME HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirme hakkının kullanılması için ALICI’nın, bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürünün 5. maddede anlatılan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Değiştirme hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde ALICI internet mağazasından satın almak istediği yeni ürünü seçmelidir. Seçilen ürünün bedeli, değiştirilmek istenen ürünün bedelinden yüksek ise aradaki fark kadar fatura kesilir ve ücreti ALICI tarafından ödenir. Değiştirilmek istenen ürünün fiyatının daha yüksek olması durumunda ise para iadesi yapılmaz. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Değiştirme hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. SATICI, Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden değiştirme hakkının var olduğunu ve değiştirme bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren değiştirme işlemini gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Bu değiştirme işleminin herhangi bir tekrarlanma kısıtlanması bulunmamaktadır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI ve CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. (Kişiye özel üretilen üretilen ürünler bu kapsama girmez.) Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICIya faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) Bu belgelerin SATICIya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 20 gün içinde ürün iade alınır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur

Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün SATICIya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICIya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICIya gönderilmemesi durumunda ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

Bazı özel kategorilerdeki ürünler için yukarıdaki maddeye ek olarak aşağıdaki uyarılarında dikkate alınması gerekmektedir. Tüketici'nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici'nin sipariş sırasında seçeceği parmak ölçüsüne göre ayarlanacağı için tüm yüzükler, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda yazı yazılan ürünler, altın kısımların üzerine ya da içine yazı yazılan ürünler, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır. Giftgold ürünleri, işlenmemiş ham madde olarak satıldığından SATICI tarafından kesinlikle iade alınmaz.

MADDE 7- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Alıcı’ya iade eder. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya www.kazandiranaltin.com.tr sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Alıcı ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Alıcı’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Alıcı’ya aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

MADDE 8- GARANTİ KOŞULLARI

SATICI, www.kazandiranaltin.com.tr sitesinden satışını yaptığı her ürünün garantisini sunmaktadır ve garanti belgelerini ürünle birlikte ALICI’ya göndermekle yükümlüdür. ALICI, gerekli bölümleri (gerekli ise) doldurarak, garanti belgesini SATICI’ya postalandığında, ürün garanti kapsamına alınır. Garanti belgesi bulunmayan ürünlerin, garantileri bulunmamaktadır. Bu noktada SATICI, ilgili işlemlerde ALICI’ya yardımcı olacaktır. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9- BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ile İSTANBUL Merkez Adliyesi Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Kazandıran Altın Pro. Trz. Paz. Tic. Ltd. Şti.

ALICI

TARİH

 


 

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan

:

Kazandıran Altın Pro. Trz. Paz. Tic. Ltd. Şti.
(Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)

Adres

:

Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. 395 Kuyumcukent Bahçelievler, İstanbul

Telefon

:

03123246661

Faks

:

03123246662

E-posta Adresi

:

[email protected]

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-posta Adresi

:

 

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Açıklama

Adet

Toplam Tutar

İndirim Tutari

 

Ödeme Şekli

 

Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)

 

 

5. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkini saklı tutar.

6. MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın bildirmiş olduğu adresine elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

8. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının ondört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. 
Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından ondört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. 
Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür.Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Tüketici'nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır. Giftgold ürünleri, işlenmemiş ham madde olarak satıldığından SATICI tarafından kesinlikle iade alınmaz. Bununla birlikte cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

11. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

12. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

13. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcıyı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcıya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. 
Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Alıcı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 


 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesi ve Koşullar Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplerle kullanıcı nezdinde veya 3. kişilerde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan KAZANDIRAN ALTIN PERAKENDE MAĞAZACILIK A.Ş ("KAZANDIRAN ALTIN") sorumlu değildir. KAZANDIRAN ALTIN, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. KAZANDIRAN ALTIN işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. KAZANDIRAN ALTIN, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

“Üyeler, verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri siteye her girişte tekrarlamamak adına sitenin giriş kısmındaki “beni hatırla” butonunu kullanmak sureti ile siteye giriş yaptığında, site 30 gün boyunca aynı bilgisayardan Üyenin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile kullanıma açılır. Belirtilen sebeple siteye her giriş yapıldığında sistemden usulüne uygun çıkış yapılması gerekmektedir. Siteden çıkış yapılmaması halinde üçüncü kişilerin siteye ve bu şekilde Üyeye ait bilgilere ulaşımı söz konusu olabileceğinden Üyelerin kişisel verilerinin başka kişiler tarafından bilinmesinde ve/veya kötü niyetle kullanılmasından doğacak doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olacaktır.”

Bu internet sitesi KAZANDIRAN ALTIN 'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. KAZANDIRAN ALTIN, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

KAZANDIRAN ALTIN bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR markası ve diğer markalar, https://www.kazandiranaltin.com.tr/ alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu haklar yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. KAZANDIRAN ALTIN 'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR hesabının gerek WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR’nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, https://www.kazandiranaltin.com.tr/ internet sitesi üzerinde yer alan "Arkadaşını Davet Et" uygulaması, istenmeyen Ticari ileti/ "unsolicited bulk e-mail" (UCE/SPAM) gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kuponları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR’nin bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR sitesine üye olmak için girmiş olduğunuz bilgiler, KAZANDIRAN ALTIN Pro. Trz. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından (yargı ve idari makamların yasal talepleri hariç) üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli bir şekilde koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 256 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

İlgili forma girdiğiniz e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca KAZANDIRAN ALTIN Pro. Trz. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından standart ürün teslim prosedürleri ve bilgilendirmeler için kullanılır. WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR sitesine üye olmak için kişisel bilgilerini bırakan tüm kullanıcılar; WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR tarafından olası tüm kanallardan gönderilebilecek “Günün Fırsatları”, güncel site bilgilendirmeleri, promosyonlar, kampanyalar, reklamlar, ürünler, hizmetler ve iletişim faaliyetleri hakkında bilgi almayı kabul etmiş sayılır.

İzinli SMS/MMS sisteminden çıkış yapabilmeniz için; hesabım sayfasındaki “Üyelik Bilgilerim” bölümünde yer alan “kampanya ve yeniliklerden sms ile haberdar olmak istiyorum” kutucuğunda bulunan işareti kaldırmanız gerekmektedir.

İzinli e-posta gönderiminden çıkış yapabilmeniz için; WWW.KAZANDİRANALTİN.COM.TR tarafından gönderilen e-postaların alt bölümünde bulunan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” Linkini tıklamanız gerekmektedir.

KAZANDIRAN ALTIN, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. KAZANDIRAN ALTIN PRO. TRZ. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.